Medlemsbrevet

Bästa SFÖAK-medlemmar!

En ny termin har tagit fart och vi ser tillbaka på en unik kirurgvecka i Göteborg! Några av våra symposier refereras i det nya numret av Svensk Kirurgi och glöm inte att plattformens material ligger på nätet ett tag till om du vill ta del av det i efterhand.

SFÖAKs nya styrelse består av…

(Månadens skribent är Oskar Hemmingsson, vetenskaplig sekreterare i SFÖAK)

Forskning om behandling av ventrikelcancer gav stipendium

Andrianos Tsekrekos.

Andrianos Tsekrekos, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, får SFÖAKs forskarstipendium 2021 om 30 000 kronor.

Andrianos bedriver klinisk forskning inom kombinationsbehandling av avancerad ventrikelcancer, främst om minimalinvasiv ventrikelcancerkirurgi. Stipendiet kommer att användas för att fullgöra en nationell multicenterstudie som inkluderar samtliga högvolymcentra i Sverige.

Målsättningen med projektet är att studera huruvida fördelen med den snabbare rehabilitering som laparoskopisk kirurgi medför jämfört med öppen kirurgi, resulterar i att en högre andel patienter kan fullfölja den postoperativa onkologiska behandlingen.

SFÖAKs enkät

Målbeskrivning för bakjoursskolan i ÖAK

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi


 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se