Ansökan om Sföaks forskarstipendium

SFÖAKs forskarstipendium

Du som har en kliniskt inriktad forskning inom övre abdominell kirurgi är välkommen att söka SFÖAK:s forskarstipendium om 30 000 kr. Stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev och din beskrivning av vad stipendiet kommer att användas till. Du måste vara medlem i SFÖAK för att kunna tilldelas stipendiet.

Mall för ansökan om SFÖAK:s forskarstipendium

 1. Personlig presentation och redogörelse för vad stipendiet ska användas till – max 1 sida.
 2. Utbildning, akademisk position och klinisk erfarenhet
 3. Publicerade originalpublikationer (numrerade och i kronologisk ordning)
 4. Publicerade översiktsartiklar, letters to editor, case reports (numrerade och i kronologisk ordning)
 5. Manuskript (submittade)
 6. Forskarprogram – max 4 sidor
 7. Forskningsanslag – ange om huvud- eller medsökande
 8. Forskargruppstruktur
 9. Disputerade doktorander – ange om huvud eller bihandledare
 10. Registrerade doktorander – ange om huvud eller bihandledare
 11. Andra meriter eller pris
 12. Annat

Sista ansökningsdag: 1 juni 2021

Ansökan skickas som e-post till: stipendier@sfoak.se

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se