Ansökan om Sföaks forskarstipendium

Sök SFÖAKs forskarstipendium!

Du som har en kliniskt inriktad forskning inom övre abdominell kirurgi är välkommen att söka Sföaks forskarstipendium om 30 000 kr. Stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev och din beskrivning av vad stipendiet kommer att användas till. Du måste vara medlem i Sföak för att kunna tilldelas stipendiet.

Ansökningstiden för 2017 års stipendium har passerat.

Mall för ansökan om Sföaks forskarstipendium

 1. Personlig presentation och redogörelse för vad stipendiet ska användas till – max 1 sida.
 2. Utbildning, akademisk position och klinisk erfarenhet
 3. Publicerade originalpublikationer (numrerade och i kronologisk ordning)
 4. Publicerade översiktsartiklar, letters to editor, case reports (numrerade och i kronologisk ordning)
 5. Manuskript (submittade)
 6. Forskarprogram – max 4 sidor
 7. Forskningsanslag – ange om huvud- eller medsökande
 8. Forskargruppstruktur
 9. Disputerade doktorander – ange om huvud eller bihandledare
 10. Registrerade doktorander – ange om huvud eller bihandledare
 11. Andra meriter eller pris
 12. Annat

 

 

 

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Magnus Nilsson, Gastrocentrum K53, Karolinska Universitets-sjukhuset, 141 86 Stockholm.

magnus.nilsson@ki.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 100 kr per år.

Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se