Medlemsbrevet

På den här sidan publicerar SFÖAK medlemsbrevet. I brevet kan du bland annat läsa om de frågor som SFÖAK:s styrelse för tillfället arbetar med. Skribenter är styrelsemedlemmarna.


November 2022

Staffan Törnudd.

Hösten är här och tiden är omställd för vintertid. SFÖAK planerar dock redan för den varmare tiden på året, med bl a SFÖAK-dagen och Kirurgveckan.

Kommande SFÖAK-dag går av stapeln 28/4 i Stockholm och rubriken är ”Cutting edge – Kirurgi i framkant, evidens och etik”, där mer information kommer att presenteras allteftersom programmet spikas. Varmt välkomna!

Arbetet är också redan igång inför nästa års kirurgvecka som kommer att hållas i Örebro.

I kalendariet på SFÖAK:s hemsida kan man se kommande kongresser och möten, där det närmast är dags för SFOK:s årliga komplikationskonferens 18/11 på Ersta.

Föreningen är delaktig i utformandet av den återinförda specialisttentamen, där årets tentamen gick av stapeln i maj. I år skrev 18 st och 14 blev godkända. Nästa års tentamen går preliminärt 5/5 och vi rekommenderar att ni sporrar era ST-läkare till att anmäla sig.

Vid pennan

Staffan Törnudd, Norrköping, ledamot i SFÖAKs styrelse


Arkiv

2022

2021

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se