Medlemsbrevet

På den här sidan publicerar SFÖAK medlemsbrevet. I brevet kan du bland annat läsa om de frågor som SFÖAK:s styrelse för tillfället arbetar med. Skribenter är styrelsemedlemmarna.


Staffan Törnudd.

Mars 2023

Vintern har ännu inte släppt sitt grepp även om det blir ljusare på morgnarna. 

I vår kan man se fram emot SFÖAK-dagen som går av stapeln 28 april i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Rubriken är ”Cutting edge – Kirurgi i framkant, evidens och etik” och dagen kommer vara späckad av spännande och intressanta föreläsningar. Program och information kring anmälan finner man via kalendariet på SFÖAKs hemsida och sista anmälningsdag är 31 mars. Där finner man även andra kommande möten och kongresser som är kopplade till övre abdominell kirurgi.

På hemsidan hittar man också information om de stipendier som man kan söka.

Planeringen är också i full gång till kommande kirurgvecka i Örebro v 34. Det är nu möjligt att skicka in abstracts till Kirurgveckan.

Föreningen är även i år delaktig i utformandet av den återinförda specialisttentamen, där årets tentamen äger rum 5 maj på Karolinska sjukhuset i Stockholm och där sista anmälningsdag är 5 april. Mer information kring tentamen hittar man på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida.

Vid pennan, Staffan Törnudd, styrelseledamot SFÖAK


Februari 2023

Vårterminen är i full gång och även om det snart är dags att bestämma om sommarens semester har vi mycket på gång under våren.

Den 28 april har vi SFÖAK-dagen i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm, vilket vi hoppas att många kommer på. Temat är ”Cutting Edge” där vi möts av spännande föredrag och diskussioner. Anmälan gör ni via hemsidan senaste den 31/3 och där ser ni även programmet för dagen.

Styrelsen har bidragit med frågor till specialistexamen i kirurgi. Uppmuntra gärna era ST-läkare att skriva denna den 5 maj, där senaste anmälningsdag är den 6 april. Apropå ST-läkare så har den nya utbildningsboken kommit ut på remiss och vi ska i styrelsen granska denna utifrån Övregastrokirurgins horisont.

Fler deadlines inför våren och det som är mest bråttom med är priset för bästa avhandling som skall prisas på Kirurgveckan. Har ni någon avhandling inom ÖAK:s område så mejla gärna in detta till oss senast den 28/2. Vi kommer sedan nogsamt läsa igenom dessa för att nominera vidare till Kirurgveckan.

För SFÖAK-medlemmar finns också möjligheter att ansöka om Forskarstipendiet och Resestipendiet. Forskarstipendiet från SFÖAK delas ut i samband med Kirurgveckan och senaste ansökan är 31/5 och till Resestipendiet är sista ansökan den 31/3.

I övrigt arbetar vi på med programmet inför Kirurgveckan som alltmer börjar ta form. För de som vill ha med abstracts till Kirurgveckan så öppnar anmälan för detta den 1 mars, sen har man t o m den 17/4 på sig. Som skrevs i förra medlemsbrevet ligger SFÖAKs sessioner i början av veckan med avslut onsdag eftermiddag. SFÖAK-middagen är på tisdagskvällen.

Väl mött på allt spännande som händer under året!

Åsa Fredriksson, styrelseledamot SFÖAK


Arkiv

2023

2022

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se