Medlemsbrevet

På den här sidan publicerar SFÖAK medlemsbrevet. I brevet kan du bland annat läsa om de frågor som SFÖAK:s styrelse för tillfället arbetar med. Skribenter är styrelsemedlemmarna.


Juni 2021

Ny utlysning av SFÖAKs forskarstipendium

Bäste SFÖAK-medlem,

SFÖAKs styrelse lägger nu sista handen vid ett intressant program på den digitala kirurgveckan i Göteborg. Många föreläsare kommer fysiskt att vara på plats i Göteborg vilket vi hoppas ska göra föredragen och efterföljande frågestunder levande och givande. Ett stort antal abstract har inskickats och vi ser fram emot presentationer såväl inspelade med möjlighet till frågor live och elektroniska posters.

Vi har förlängt ansökningstiden för SFÖAKs forskarstipendium och även förenklat ansökningsprocessen. Sprid gärna detta till era forskningsaktiva kollegor, 30 000 SEK finns i potten. För att erhålla stipendiet krävs att sökanden är medlem i SFÖAK. Se mer på Ansökan om Sföaks forskarstipendium | Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) (sfoak.se)

Hälsningar

Christian Sturesson, ordförande SFÖAK


Arkiv

2021

2020

2019

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se