Medlemsbrevet

På den här sidan publicerar SFÖAK medlemsbrevet. I brevet kan du bland annat läsa om de frågor som SFÖAK:s styrelse för tillfället arbetar med. Skribenter är styrelsemedlemmarna.


Bästa SFÖAK-medlemmar!

Oskar Hemmingsson, universitetslektor och biträdande/specialistläkare i Umeå.

Boka 1 april i almanackan för då är det dags för SFÖAK-dagen 2022!

Vi kommer att anordna detta i anslutning till Gallriks-dagarna så man kan med fördel ta del av två spännande dagar i följd. Detaljerat program kommer inom kort på Sföaks hemsida. Årets tema för SFÖAK-dagen blir ”När det läcker – förebygga, upptäcka och behandla läckage vid övre abdominell kirurgi” och vi kommer att belysa komplikationer efter både benign och malign kirurgi.

Vi fick nyligen ta del av utvärderingen från Kirurgveckan och det var glädjande att se att mötet fick ett mycket bra betyg trots utmaningar med digitalt format. Vi fick lika höga poäng som tidigare kirurgveckor, både avseende vetenskaplig kvalitet och utbildningsvärde. Stort tack till alla er som bidrog med abstract och föredrag!

Planeringen för nästa kirurgvecka, Stockholm 2022, är redan igång och SFÖAK kommer att ha sitt program under andra halvan av veckan.

Styrelsen har beslutat att återinföra ett stipendium för auskultation eller fellowship vid annan klinik. Detta har vi haft tidigare men det togs bort under pandemin. Mer information om detta kommer framöver men ha det i åtanke om ni planerar fortbildning på annan klinik.

Vänliga hälsningar

Oskar Hemmingsson, vetenskaplig sekreterare


Arkiv

2021

2020

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se