SÖK

2021-2024

Tredje omgången – nationell kurs för Specialister inom Övre abdominell Kirurgi

Pristagare Magnus Sundbom

Pristagaren Magnus Sundbom: ”Jag är hedrad av att ha tilldelats Svensk kirurgisk förenings utbildningspris för mitt arbete med SÖK-kursen”.

Torsdagen den 21 oktober 2021 startade den tredje omgången av SÖK, en treårig kurs för specialister i övre abdominalkirurgi. Kurskonceptet nu inne på sitt tionde år och arbetet med kursen gav mig Svensk Kirurgisk Förenings Utbildningspris vid senaste kirurgveckan. Stort tack för detta!

Djupt hedrad vill jag tacka kursfakulteten, Magnus Nilsson och Cecilia Strömberg (Stockholm), Per Sandström och Bergthor Björnsson (Linköping) och Jakob Hedberg och Bengt Isaksson (Uppsala) samt inte minst Bengt Holmberg, vår kursadministratör!

Som jag ser det har SÖK-kursen under åren både breddat och fördjupat kunskapen hos många av Sveriges ÖAK-specialister, vilket är särskilt viktigt då vi arbetar inom olika fält av vår subspecialitet.

Kursupplägg och kommande träffar sammanfattas här:


Träff 1 – Övre gastrointestinal blödning

Första träffen hölls fredagen den 22 oktober och behandlade ÖGI-blödning. Dagen inleddes med diskussion av olika belysande fall som presenterades av utvalda kursdeltagare, allt enligt kursens pedagogiska princip. Efter Michael Wagners lärorika genomgång av praktisk handläggning av varicerblödningar gick Magnus Nilsson igenom allt inom initialt omhändertagande av ulcusblödningar. Det praktiska handhavandet inom endoskopisk behandling förevisades av Fredrik Swahn, som bidrog med många handfasta tips.

Efter lunch demonstrerade Linn Smith interventionisternas stora verktygslåda och Magnus Sundbom sammanfattande operativ behandling, en allt mindre använd modalitet. Under Cecilia Strömbergs ledning avslutades dagen med fler givande falldiskussioner.

Jag vill tacka föreläsarna för en mycket gedigen och bra genomgång av ämnet, liksom alla kursdeltagare för stort engagemang och bra fallpresentationer.

Vi ses i Linköping den 2/12 för att diskutera akut pankreatit,

Magnus Sundbom, studierektor 

Föredrag kursstart

Kerstin Bewö inleder första kursdagen med att presentera sitt fall.


Tidigare kurser

SÖK 2018-2021

SÖK 2015-2018

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se