SÖK

2018-2021

Träff kring Obesitaskirurgi

Den 24 maj hade vi en trevlig och lärorik dag i Linköping under Torsten Olbers ledning för att diskutera obesitaskirurgi. Torsten och Marcus Lagerström ledde en interaktiv diskussion kring viktkontroll vid metabol sjukdom, liksom psykosociala aspekter på obesitas. Vi gick igenom standardtekniker vid primär gastric bypass och sleeve, och jag kan tänka mig att många av oss kommer att förlänga mesodelningen vid EA:n.
Som alltid var diskussionsviljan stor kring kursdeltagarnas fall, som på ett bra sätt belyste många olika aspekter och komplikationer vid obesitaskirurgi. Stort tack till alla kursdeltagare, liksom Torsten och Marcus samt Bergthor och Per för en trevlig dag!

Kommande program:
27 september, Uppsala, med temat Leverkirurgi
15 november, Huddinge, med temat Den svåra gallan och ERCP
24 januari, 2020, Linköping, med temat Pankreascancer

Ett år går fort och denna träff avslutar det första läsåret.

Glad sommar!

Magnus Sundbom, studierektor

PS. Glöm inte att besvara kursenkäten innan du tar sommarlov…

Andrianos diskuterar sitt och Jeannas obesitasfall med kursdeltagarna under ledning av Torsten Olbers.


Träff 4: Esofagus/ventrikelcancer

Den 22 mars samlades vi på Huddinge sjukhus för en intressant och lärorik utbildningsdag kring esofagus/ventrikelcancer. Vi kunde djupdyka inom neoadjuvant och palliativ behandling, liksom operationsteknik och hantering av både vanliga och ovanliga komplikationer.

Tack Magnus Nilsson och Mats Lindblad för en trevlig dag. Tack också alla kursdeltagare för bra fallpresentationer och stor diskussionsvilja.

Nästa träff är den 24 maj i Linköping och behandlar överviktskirurgi.

Magnus Sundbom, studierektor

Anastomosläckage efter esofaguskirurgi ur en fallpresentation från Tobias Olsson.


Träff 3: Laparoskopi och gallkirurgi

I ett vintrigt Uppsala samlades vi den 25/1 för den tredje SÖK-träffen. Dagens tema var laparoskopi och gallkirurgi. Under Bengt Isakssons ledning fick vi en dag innehållande både historia och praktisk felsökning samt optimal operationsteknik och resultat av svensk gallkirurgi.

Stort tack till dagens inbjudna föreläsare Johanna Österberg, Mora, som också tipsade om SAGES utmärkta utbildning på www.fesdidactic.org. Tack också till alla fallpresentatörer.

Fredagen den 22/3 ses vi på Huddinge för att diskutera esofagus/ventrikelcancer,

Magnus Sundbom, studierektor 

Martin Löfling Skogar presenterar sitt fall på träffen kring gallkirurgi i Uppsala.


Träff 2: Akut pankreatit

Det blev ett glatt återseende i Linköping den 23/11 när kursen hade sin andra träff.

Dagens tema var akut pankreatit och det väl sammansatta programmet innehöll allt från diagnostiska kriterier och handfasta råd om akutbehandling till avancerad minimalinvasiv behandling. Vi påmindes ideligen om behovet av både multimodal och multiprofessionell behandling av svår pankreatit.

Tack Bergthor och alla Linköpings kollegor för en utmärkt dag!

Fredagen den 25/1 ses vi i Uppsala för att diskutera gallstenssjukdomen och laparoskopisk operationsteknik i stort,

Magnus Sundbom, studierektor 

Camilla Gustavsson inleder dagen med att presentera sitt akuta pankreatitfall.


”Allt för några – något för alla”

Jag låter ovanstående kloka ord från fredagens möteslokal bli vår devis för denna kursomgång. Den belyser en viktig princip för hela kursledningen samt kursdeltagarnas skilda behov, då alla arbetar inom olika fält av vår breda subspecialitet.

Vi ses i Linköping 23/11 för att diskutera pankreatit,

Magnus Sundbom, studierektor 


 

Andra omgången – nationell kurs för Specialister inom Övre abdominell Kirurgi

Fredagen den 12 oktober 2018 startade den andra omgången av SÖK, en treårig kurs för specialister i övre abdominalkirurgi. Första träffen av 15 hölls i Stockholm och behandlade ÖGI-blödning. Jag vill tacka Cecilia Strömberg och Magnus Nilsson samt alla inbjuda föreläsare för en mycket gedigen och bra genomgång av ämnet. Jag vill också tacka alla kursdeltagare för stort engagemang och bra fallpresentationer.

Kursupplägg och kommande träffar sammanfattas här:


SÖK 2015-2018

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

christian.sturesson@sll.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se