Medlemsbrevet

På den här sidan publicerar SFÖAK medlemsbrevet. I brevet kan du bland annat läsa om de frågor som SFÖAK:s styrelse för tillfället arbetar med. Skribenter är styrelsemedlemmarna.


Januari 2023

Martin Jeremiasen.

Efter förhoppningsvis avkopplande ledigheter över jul och nyår så ser vi alla SFÖAK-medlemmar fram emot ett spännande och givande 2023. 

Styrelsen är redan i full gång med planering av årets aktiviteter och kan med glädje börja med att inbjuda våra medlemmar till SFÖAK-dagen i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm den 28 april. Temat kommer att vara ”Cutting Egde – kirurgi i framkant” med flera intressanta föredrag från en stark fakultet. Anmäl er redan idag!

Specialistexamen i kirurgi för våra ST-läkare ges i år i Stockholm den 5 maj och sista anmälningsdag är 6 april. Medlemmarna i SFÖAKs styrelse bidrar igen med examensfrågor för att utmana våra blivande specialistkollegor.

Efter sommaren samlas Sveriges kirurger åter igen i Örebro för vår årliga sammankomst Kirurgveckan. SFÖAKs sessioner ligger i år företrädesvis i början av veckan och planera gärna in dessa dagar i er kalender. Inlämningen för abstract till Kirurgveckan öppnar den 1 mars och pågår en bit in i april. I samband med Kirurgveckan kommer även SFÖAKs forskarpris att delas ut till kollega med framstående forskningsmeriter. Detaljer om ansökan finns på SFÖAKs hemsida.

Parallellt med arbetet att erbjuda SFÖAKs medlemmar bästa möjliga utbildningsprogram under våra årliga sammankomster pågår i styrelsen internt ett arbete att se över SFÖAKs eventuella representation i våra register framöver. Dessutom har vår moderförening aviserat att alla delföreningar måste registrera sig för moms hos Skatteverket för att kunna ta del av det överskott som Kirurgveckan 2022 genererade. Delföreningarna har tidigare varit förskonade från registrering av moms och det är inte uteslutet att införandet av momsredovisning kan komma att påverka vår förenings ekonomi framöver. Vi ber att få återkomma i ärendet längre fram i processen.

Vi ses i Stockholm och Örebro senare i år!

Martin Jeremiasen, kassör SFÖAK


Arkiv

2023

2022

2021

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se