Tidigare års stipendiater

 

Sföaks forskarstipendium

2023

Marcus Reuterwall Hansson, Stockholm. För forskning inom benign övre gastrointestinal kirurgi med särskilt fokus på kirurgisk behandling av stora hiatusbråck och motilitetsstörningar i esofagus.


2022

Caroline Williamsson, Lund. För forskning på perioperativa förloppet kring pankreatoduodenektomi. Stipendiet ska användas för att studera behov av drän efter pankreatoduodenektomi, både genom en nationell randomiserad multicenterstudie och retrospektiva observationsstudier. Målsättningen med studierna är att förbättra utfallet efter kirurgi, minska morbiditet och effektivisera hur vårdens resurser utnyttjas.


2021

Andrianos Tsekrekos, Stockholm. För klinisk forskning inom kombinationsbehandling av avancerad ventrikelcancer, främst om minimalinvasiv ventrikelcancerkirurgi. Stipendiet ska användas för att fullgöra en nationell multicenterstudie som inkluderar samtliga högvolymcentra i Sverige.


2020

Stipendiet delades inte ut p.g.a. covid-19-pandemin.


2019

Gustav Linder, Uppsala. För sitt arbete inom esofaguskirurgi. Gustav använde stipendiet till ett 1-årigt fellowship vid Royal Infirmary i Edinburgh, Skottland.


2018

Fredrik Klevebro, Stockholm. Forskning om kirurgisk behandling av esofaguscancer, inklusive postoperativa komplikationer, neoadjuvant behandling, samt livskvalitet och kvarvarande symtom efter esofagektomi. Fredrik tilldelades stipendiet för fullgörande av ett års fellowship på Dept. of Thoracic Surgery, Virginia Mason Medical Center, Seattle, USA.


2017

Stipendiet delades inte ut.


2016

Daniel Ansari, Lund. Klinisk och translationell forskning kring pankreascancer.


2015

Marco del Chiaro, Stockholm. Forskning om ”Microfluidics-based diagnostic analysis of pancreatic premalignant cystic tumors: a new approach to preventive pancreatic surgery”.


2014

Christian Sturesson, Lund. Forskning inom området för klinisk leverkirurgi med studier främst kring inverkan på leverns regenerationsförmåga och mikrocirkulation av preoperativ cellgiftsbehandling för kolorektala levermetastaser.


2013

Sara Regnèr, Malmö. Forskning om akut pankreatit. Förutom kliniska och experimentella studier om pankreatit studeras även biomarkörer för tidig diagnostik av pancreascancer.


2012

Ville Wallenius, Göteborg. Forskar om obesitaskirurgi. Målsättningen är att på sikt hitta nya enklare behandlingsmetoder för fetma och typ-2 diabetes.


2011

Michael Hermansson, Göteborg. Forskning om metoder för att förutsäga respons till preoperativ radio-kemoterapi (pRKT) hos patienter med esophagus cancer.


2010

Bodil Andersson, Lund. Forskning inom akut pankreatit. Forskningen är kliniskt inriktad och Bodil Andersson har bland annat utvärderat behandling, utfall och riskfaktorer för död vid svår akut pankreatit.


2009

Mats Lindblad, Stockholm. Forskning om bl.a. ”Könshormoners inverkan på uppkomst av matstrupscancer”.


2008

Bobby Tingstedt, Lund. Forskning inom prevention av postoperativa adherenser i buken. Retrospektiva studier och experimentell kirurgisk forskning.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se