Förteckning över register

GallRiks

Registerhållare: Lars Enochsson, Huddinge

NREV

Registerhållare: Jan Johansson, Lund

Pancreasregistret

Registerhållare: Bergthor Björnsson, Linköping

SOREG

Registerhållare: Johan Ottosson, Örebro Lindesberg

Leverregistret

Registerhållare: Linda Lundgren, Linköping

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se