Resestipendier

Andrianos Tsekrekos årets resestipendiat

År 2017 års resestipendium tilldelas Andrianos Tsekrekos, Stockholm, för auskultation/praktik på Shizuoka Cancer Centre i Japan.


Svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK) har för 2017 inrättat ett resestipendium om

10 000 kr för internationell eller nationell auskultation om minst två veckor.

Stipendiet syftar till att underlätta kunskapsinhämtning och nätverksbyggande mellan svenska övre abdominella kirurger och ledande centra inom övre abdominell kirurgi, såväl internationellt som inom landet.

Sföak kan vid behov hjälpa till med kontakter med såväl internationella som svenska centra.

Ansökan beskrivande auskultationens syfte och nytta på max 1 sida samt sökandes CV skickas som en PDF-fil till magnus.nilsson@ki.se.

Ansökningstiden för 2017 års stipendium har passerat.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Magnus Nilsson, Gastrocentrum K53, Karolinska Universitets-sjukhuset, 141 86 Stockholm.

magnus.nilsson@ki.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 100 kr per år.

Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se