Resestipendier

Utlysning 2023

Svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK) inrättar vanligtvis årligen ett resestipendium om
15 000 kr för internationell eller nationell auskultation om minst två veckor.

Stipendiet syftar till att underlätta kunskapsinhämtning och nätverksbyggande mellan svenska övre abdominella kirurger och ledande centra inom övre abdominell kirurgi, såväl internationellt som inom landet.

SFÖAK kan vid behov hjälpa till med kontakter med såväl internationella som svenska centra.

Du måste vara medlem i SFÖAK för att kunna tilldelas stipendiet.

Stipendiaten presenteras under Kirurgveckan 2023.

Ansökan beskrivande auskultationens syfte och nytta på max 1 sida samt sökandes CV skickas som en PDF-fil till: E-post

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Nästa utlysning: Tidigast 2024

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se