Ansökan om startbidrag för postgraduat utbildning eller konsensusmöten

Sföak inbjuder till ansökan om startbidrag för postgraduat utbildning eller konsensusmöten

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi har ambitionen att vara en utbildningsgenererande instans. Styrelsen har därför beslutat stimulera och stödja nationella postgraduata utbildningsaktiviteter, såsom workshops och konsensusmöten inom området övre abdominell kirurgi. Sföak välkomnar ansökningar om ekonomiskt stöd för arrangerande av sådana möten förutsatt att reglerna (se intill) för ansökan och stöd är uppfyllda.

Ansökan skickas elektroniskt eller på annat sätt till ansvarig för denna funktion i Sföaks styrelse:

Jenny Rystedt
Kirurgiska kliniken
Skånes universitetssjukhus
222 41 Lund

E-post: kassor@sfoak.se

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se