SÖK

2018-2021

Träff 15: Mjältkirurgi, portatrombos och GIST

Sista träffen, med avslutning och allt, fick hållas digitalt på grund av pandemin.

Vi kunde njuta av tre utmärkta genomgångar av hemligheterna inom mjältkirurgi, portatrombos och GIST. Per Hellman, Reza Sheikhi och Sharmineh Mansoori gav oss precis den kunskap som vi behövde inom sina respektive områden.

Magnus Sundbom inhämtade ytterligare förbättringsförslag till nästa kurs i samband med genomgången av samtliga kursutvärderingar. Han tackade därefter alla kursdeltagare och hela kursfakulteten med vår eminente kursadministratör Bengt Holmberg i spetsen samt alla föreläsare för tre roliga och lärorika år.

Jag känner att kursen levt upp till vårt motto, allt för någon – något för alla och ser redan framemot starten av nästa kursomgång i höst!

Tack igen och ha ett trevligt sommarlov!

Magnus Sundbom, studierektor

Modern kursavslutning i den digitala världen.


Träff 14: ÖAK-trauma

Även dagens träff kring ÖAK-trauma hölls i digital form.

Efter Bergthor Björnssons inledande genomgång av traumahandläggning, diskuterades radiologins roll vid svåra trauma av Wolf Bartholomä. Per Sandström tog därefter upp olika aspekter på levertrauma och demonstrerade tekniken för optimal leverpackning. Margareta Ahle förevisade interventionisternas ökande möjligheter att stoppa artärblödningar på ett elegant och minimalinvasivt sätt.

Efter två belysande fall från kursdeltagarna ansvarade Linda Lundgren för en gedigen genomgång av trauma mot pankreas, duodenum och mjälte. Trots det digitala formatet kunde vi ha en mycket konstruktiv och lärorik diskussion kring olika svårigheter inom dagens komplexa ämne, där Bergthors sammanfattning var mycket värdefull.

Jag hoppas att kursavslutningen den 4/6 kan hållas på plats i Uppsala, men återkommer med definitivt besked så snart som möjligt.

Magnus Sundbom, studierektor

Klassifikation av pankreasskador enligt American Association for Surgery of Trauma (AAST).


Träff 13: Benigna pankreassjukdomar

Röntgenkamera

Optimal handläggning av många benigna pankreassjukdomar kräver avancerad radiologi.

Pandemin har förändrat mycket i vår värld, men SÖK-kursen rullar vidare – om än i digital form. Dagens träff ägnades åt benigna pankreassjukdomar under Cecilia Strömbergs ledning. Efter gedigen genomgång av patofysiologi och de olika typerna av pankreatit kunde Fredrik Swahn diskutera endoskopisk strategi och Rebecka Zacharias demonstrera en framgångsrik step up-teknik vid svår akut pankreatit. Diagnos och handläggning av cystiska pankreaslesioner, ett annat svårt kliniskt område, belystes mycket väl Poya Ghorbani och Raffaella Pozzi Mucelli. Tack för bra fallpresentationer och övriga kursdeltagares gensvar på dessa.

Jag vill påminna om att nästa möte kring ÖAK-trauma den 19/3 blir digitalt, men hoppas ha er alla på plats i Uppsala den 4/6 vid kursavslutningen.

Avslutningsvis vill jag tacka Bengt Holmberg och alla andra som bidrar till att SÖK-kursen kan fortgå trots de förändrade villkoren.

Magnus Sundbom, studierektor


Träff 12: Akut EV-kirurgi

Även dagens möte fick hållas via videolänk på grund av den rådande pandemin. Jacob Freedman inledde med att diskutera hur man bäst löser problemen vid främmande kropp. Kursdeltagarna deltog med liv och lust i hans mentometerbaserade frågor. Det kändes nästan som den goda stämning vi brukar uppnå under tidigare fysiska möten! I kombination med två intressanta fall från kursdeltagarna presenterade Magnus Sundbom förslag på utredning och behandling vid hål i esofagus, där stor initial misstänksamhet betonades. Jakob Hedberg fullföljde dagen med att diskutera handläggningen av hål i magsäcken och inklämda hiatusbråck. Även detta moment inramades av hiskliga fallbeskrivningar.

Tack återigen för stort engagemang, trots att vi ännu inte kan förenas i samma rum.

Jag ser framemot vårens första träff den 22 januari med temat Benign pankreas, som troligen kommer att hållas digitalt.

Magnus Sundbom, studierektor

Uttalat esofagusläckage med vätska och peroral kontrast i höger sida av thorax.


Träff 11: Benign EV-kirurgi

Pandemin fortsätter enträget – liksom SÖK.

Under David Edholms ledning kunde vi åtnjuta en förmiddag kring benigna esofagus- och ventrikeltillstånd. Staffan Törnudd inledde med att utbilda oss inom pH mätning och manometri samt diskuterade uppföljningen vid Barrets esofagus. Han och refluxkirurgins nestor, Bengt Håkanson, fortsatte sedan med öppen och laparoskopisk hiatusbråckkirurgi, ett område där det är extra viktigt att både välja rätt patient och att göra ett korrekt ingrepp. Detta belystes också av flera fall från kursdeltagarna. Träffen avslutades med att Johan Wickbom gick igenom olika typer av gastrostomier med fokus på deras optimala användning samt inte minst hur man löser allehanda problem.

Nästa träff, Akut EV från Uppsala, kommer också att bli digital. Vi ses på din skärm den 13 november!

Magnus Sundbom, studierektor

Låt alltid SÖK finnas på en skärm nära dig!


Träff 10: Levermetastaskirurgi

Även dagens maj-möte fick hållas via videolänk. Efter Cecilias välkomnande gick Nikolaos Kartalis igenom radiologisk utredning på ett begripligt sätt för oss icke-radiologer. Melroy D`souza presenterade den kirurgiska tekniken och Stefan Gilg problemen med postoperativ leversvikt vid för litet kvarvarande leverparenkym. Maximilian Kordes gav oss kirurger en snabbkurs i onkologisk behandling. Efter Jakob Freedmans föreläsning om ablation följde en behandlingsduell mellan honom och Christian Sturesson medkursdeltagarnas fall som utgångspunkt.

Tack återigen för en utmärkt dag och allas engagemang – trots att vi inte hade möjligheten att sitta i samma rum. Jag ser framemot höstens första, och förhoppningsvis fysiska, möte kring benign EV-kirurgi den 25/9 i Linköping.

Glad sommar!

Magnus Sundbom, studierektor

Svåra fall finns även utanför kirurgins värld…


Träff 9: Avancerad obesitaskirurgi

Under de rådande omständigheterna hölls dagens möte via videolänk. Jakob Hedberg inledde med epidemiologi och för- och nackdelar av överviktskirurgi. Därefter följde genomgång och diskussion av dagens fall. Efter en kort paus från den digitala världen återkom Martin Löfling Skogar med en presentation av duodenal switch och skillnader mot gastric bypass när det gälller långtidseffekter. Avslutningsvis diskuterade vi viktåteruppgång ur medicinarens och kirurgiens synvinkel.

Jag tycker att tekniken fungerade bra, även om jag saknade den sociala interaktionen.

Nästa möte inleds, förhoppningsvis, med en social aktivitet på torsdagskvällen, varefter vi ses på Huddinge.

Vi ses!

Magnus Sundbom, studierektor

Hela mötet kring avancerad överviktskirurgi i Uppsala hölls via videolänk.

 


Träff 8: Pankreascancer

Under Per och Bergthors ledning fick vi en heltäckande genomgång av epidemiologi, utredning och behandling av pankreascancer. Hela programmet hade stort fokus på vikten av multiprofessionellt omhändertagande. Stort tack till alla inblandade! Tack också till fallpresentatörerna och alla som deltog i den efterföljande diskussionen. Denna belyser ofta praktiska problem i vår kliniska vardag.

Den 20 mars ses vi i Uppsala för att diskutera avancerad obesitaskirurgi, innan vårterminsavslutningen ståndar den 8 maj i Stockholm. Det senare mötet inleds med en social aktivitet på torsdagskvällen (7/5).

Tack igen, Linköping!

Magnus Sundbom, studierektor 

Laddat för ytterligare en SÖK-dag, denna gång med fokus på pankreascancer.

 

 

 


Träff 7: Den svåra gallan

Denna gång samlades vi på KS, site Huddinge, för att diskutera den svåra gallan och gallgångsskador. Cecilia Strömberg bjöd på ett välkomponerat program, där allt från kirurgisk teknik till lämpliga rekonstruktionsmetoder belystes. Vi gick alla hem lätt uppskrämda, men med vetskapen om att hjälp finns att få. Tack Cecilia och alla föreläsare för en utmärkt dag! Tack också till de kursdeltagare som förberett fall, och övriga för stor diskussionsvilja (som alltid).

Den 24 januari ses vi i Linköping för att diskutera pankreas.

God Jul!

Magnus Sundbom, studierektor

Petter Fruhling håller en fallpresentation inför SÖK-deltagarna.


Träff 6: Primära levertumörer

Under en fin sensommardag samlades vi i Uppsala, närmare bestämt i det nya huset Ingång 100/101, för att diskutera primära levertumörer under Bengt Isakssons ledning. Bengt, Jozef Urdzik, Jacob Freedman och Ulf Johnson gick först metodiskt igenom leverkirurgiska principer, laparoskopisk operationsteknik, leverablation samt imagingtekniker. Den sista föreläsningen efterföljdes av flertal fall, det ena bättre än det andra enligt Ulf själv. Därefter gick Jozef, Bengt och Christopher Månsson igenom de tre huvuddiagnoserna (HCC, GBC och CCC, som vi säger numer), alla utmärkt belysta av kursdeltagarnas fall.

Stort tack till alla kursdeltagare och alla föreläsare! Vi ses på Huddinge den 15/11 för att diskutera den svåra gallan och ERCP.

Magnus Sundbom, studierektor

Träff 6 i Uppsala


Träff 5: Obesitaskirurgi

Den 24 maj hade vi en trevlig och lärorik dag i Linköping under Torsten Olbers ledning för att diskutera obesitaskirurgi. Torsten och Marcus Lagerström ledde en interaktiv diskussion kring viktkontroll vid metabol sjukdom, liksom psykosociala aspekter på obesitas. Vi gick igenom standardtekniker vid primär gastric bypass och sleeve, och jag kan tänka mig att många av oss kommer att förlänga mesodelningen vid EA:n.
Som alltid var diskussionsviljan stor kring kursdeltagarnas fall, som på ett bra sätt belyste många olika aspekter och komplikationer vid obesitaskirurgi. Stort tack till alla kursdeltagare, liksom Torsten och Marcus samt Bergthor och Per för en trevlig dag!

Kommande program:
27 september, Uppsala, med temat Leverkirurgi
15 november, Huddinge, med temat Den svåra gallan och ERCP
24 januari, 2020, Linköping, med temat Pankreascancer

Ett år går fort och denna träff avslutar det första läsåret.

Glad sommar!

Magnus Sundbom, studierektor

PS. Glöm inte att besvara kursenkäten innan du tar sommarlov…

Andrianos diskuterar sitt och Jeannas obesitasfall med kursdeltagarna under ledning av Torsten Olbers.


Träff 4: Esofagus/ventrikelcancer

Den 22 mars samlades vi på Huddinge sjukhus för en intressant och lärorik utbildningsdag kring esofagus/ventrikelcancer. Vi kunde djupdyka inom neoadjuvant och palliativ behandling, liksom operationsteknik och hantering av både vanliga och ovanliga komplikationer.

Tack Magnus Nilsson och Mats Lindblad för en trevlig dag. Tack också alla kursdeltagare för bra fallpresentationer och stor diskussionsvilja.

Nästa träff är den 24 maj i Linköping och behandlar överviktskirurgi.

Magnus Sundbom, studierektor

Anastomosläckage efter esofaguskirurgi ur en fallpresentation från Tobias Olsson.


Träff 3: Laparoskopi och gallkirurgi

I ett vintrigt Uppsala samlades vi den 25/1 för den tredje SÖK-träffen. Dagens tema var laparoskopi och gallkirurgi. Under Bengt Isakssons ledning fick vi en dag innehållande både historia och praktisk felsökning samt optimal operationsteknik och resultat av svensk gallkirurgi.

Stort tack till dagens inbjudna föreläsare Johanna Österberg, Mora, som också tipsade om SAGES utmärkta utbildning på www.fesdidactic.org. Tack också till alla fallpresentatörer.

Fredagen den 22/3 ses vi på Huddinge för att diskutera esofagus/ventrikelcancer,

Magnus Sundbom, studierektor 

Martin Löfling Skogar presenterar sitt fall på träffen kring gallkirurgi i Uppsala.


Träff 2: Akut pankreatit

Det blev ett glatt återseende i Linköping den 23/11 när kursen hade sin andra träff.

Dagens tema var akut pankreatit och det väl sammansatta programmet innehöll allt från diagnostiska kriterier och handfasta råd om akutbehandling till avancerad minimalinvasiv behandling. Vi påmindes ideligen om behovet av både multimodal och multiprofessionell behandling av svår pankreatit.

Tack Bergthor och alla Linköpings kollegor för en utmärkt dag!

Fredagen den 25/1 ses vi i Uppsala för att diskutera gallstenssjukdomen och laparoskopisk operationsteknik i stort,

Magnus Sundbom, studierektor 

Camilla Gustavsson inleder dagen med att presentera sitt akuta pankreatitfall.


”Allt för några – något för alla”

Jag låter ovanstående kloka ord från fredagens möteslokal bli vår devis för denna kursomgång. Den belyser en viktig princip för hela kursledningen samt kursdeltagarnas skilda behov, då alla arbetar inom olika fält av vår breda subspecialitet.

Vi ses i Linköping 23/11 för att diskutera pankreatit,

Magnus Sundbom, studierektor 


Andra omgången – nationell kurs för Specialister inom Övre abdominell Kirurgi

Fredagen den 12 oktober 2018 startade den andra omgången av SÖK, en treårig kurs för specialister i övre abdominalkirurgi. Första träffen av 15 hölls i Stockholm och behandlade ÖGI-blödning. Jag vill tacka Cecilia Strömberg och Magnus Nilsson samt alla inbjuda föreläsare för en mycket gedigen och bra genomgång av ämnet. Jag vill också tacka alla kursdeltagare för stort engagemang och bra fallpresentationer.

Kursupplägg och kommande träffar sammanfattas här:


SÖK 2015-2018

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se