Sföaks forskarstipendium

Marcus tog hem forskningsstipendiet 2023

Marcus Reuterwall Hansson får SFÖAKs forskningspris på 30 000 kronor.

Marcus Reuterwall Hansson, Stockholm, får SFÖAKs forskningsstipendium 2023. Han får stipendiet för sin forskning inom benign övre gastrointestinal kirurgi med särskilt fokus på kirurgisk behandling av stora hiatusbråck och motilitetsstörningar i esofagus.

Marcus Reuterwall Hansson ingår i det forskningsnätverk med fokus på benign övre gastrointestinal kirurgi som byggts upp på Ersta sjukhus.

Stipendiet, som är på 30 000 kronor, ska användas till att genomföra en nationell randomiserad multicenterstudie där värdet av gastropexi vid kirurgi för stora hiatusbråck studeras.

Regler för kommande utlysning:

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se