Ansökan om Sföaks forskarstipendium

SFÖAKs forskarstipendium

Du som har en kliniskt inriktad forskning inom övre abdominell kirurgi är välkommen att söka SFÖAK:s forskarstipendium om 30 000 kr. Stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev och din beskrivning av vad stipendiet kommer att användas till. Du måste vara medlem i SFÖAK för att kunna tilldelas stipendiet.

Mall för ansökan om SFÖAK:s forskarstipendium

  1. Personlig presentation och redogörelse för vad stipendiet ska användas till – max 1 sida
  2. Utbildning, akademisk position och klinisk erfarenhet
  3. Förteckning över publikationer

Sista ansökningsdag: Nästa utlysning kommer tidigast 2022.

Ansökan skickas som e-post till: stipendier@sfoak.se

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se