Ansökan om Sföaks forskarstipendium

Utlysning öppen

Den som har en kliniskt inriktad forskning inom övre abdominell kirurgi är välkommen att söka SFÖAK:s forskarstipendium om 30 000 kr. Stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev och din beskrivning av vad stipendiet kommer att användas till.

Du måste vara medlem i SFÖAK för att kunna tilldelas stipendiet. Medlem i föreningen är den som efter ansökan hos styrelsen godkänts och erlagt fastställd årsavgift.

För att godkännas av styrelsen krävs att man är legitimerad läkare med kirurgisk basspecialitet. Stipendiet får inte användas för att finansiera en resa, till exempel en kongress, och ska följa övriga regler om stipendium som anges i Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk (LER).

Mall för ansökan om SFÖAK:s forskarstipendium:

  1. Personlig presentation och redogörelse för vad stipendiet ska användas till, max 1 sida
  2. Utbildning, akademisk position och klinisk erfarenhet
  3. Förteckning över publikationer

Stipendiet utlyses via SFÖAK:s medlemsregister samt via tidskriften Svensk Kirurgi. Stipendiaten beslutas av SFÖAK:s styrelse och presenteras i samband med Kirurgveckan. Stipendiaten ska skriva en rapport till styrelsen med en kopia till vår huvudsponsor Viatris innan nästkommande årsmöte.

Sista ansökningsdag: 15 juni 2024

Ansökan skickas till: E-post

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se