Styrelse

Ordförande: Christian Sturesson, Stockholm


Oskar Hemmingsson.

Vetenskaplig sekreterare, inkl. veckoplanering Kirurgveckan: Oskar Hemmingsson, Umeå


Kassör, stipendier: Jenny Rystedt, Lund


Övriga ledamöter

Kvalitetsregister: Jacob Freedman, Stockholm

Hemsidan och stipendier: Kristina Hasselgren, Linköping

Utbildningsfrågor, specialist/postdoc-nivå: Ulrika Smedh, Göteborg

Utbildningsfrågor, ST-nivå: Linda Hauge, Karlstad


Valberedning

Johanna Wennerblom, Göteborg

Hanna Nyström, Umeå

Magnus Sundbom, Uppsala


Revisorer

Erik Johnsson, Göteborg

Michael Hermansson, Lund


OBS! Sidan är under ombyggnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se