Styrelse

Linda Hauge.

Ordförande, inkl. hemsida: Linda Hauge, Karlstad

Kontakt: ordforande@sfoak.se


Oskar Hemmingsson.

Vetenskaplig sekreterare, inkl. Kirurgveckan: Oskar Hemmingsson, Umeå

Kontakt: vetenskapligsekreterare@sfoak.se


Martin Jeremiasen.

Kassör, inkl. stipendier och sponsorer: Martin Jeremiasen, Lund

Kontakt: kassor@sfoak.se


Övriga ledamöter

Utbildning KUB: Åsa Fredriksson, Skövde

Kontakt: fortbildning@sfoak.se


Erik Stenberg.

Register: Erik Stenberg, Örebro

Kontakt: registeransvarig@sfoak.se


Poya Ghorbani.

Utbildning bakjour och SÖK: Poya Ghorbani, Stockholm

Kontakt: utbildning@sfoak.se


Staffan Törnudd.

Utbildning, remisser, examinationsgruppen: Staffan Törnudd, Norrköping

Kontakt: examinationsarbete@sfoak.se


Revisorer

Erik Johnsson, Göteborg

Kontakt: E-post

Michael Hermansson, Lund

Kontakt: E-post


Valberedning

David Edholm, Linköping

Kontakt: E-post

Magnus Sundbom, Uppsala

Kontakt: E-post

Hanna Sternby, Lund/Uppsala

Kontakt: E-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se