Mall för forskningsprojekt

HUVUDFRÅGESTÄLLNING

Typ/Design: Fall-kontroll/Cohort/Randomiserad/Annat

Primär utfallsvariabel:

Sekundära utfallsvariabler:

Lämpliga patienter/Målgrupp:

Ingående Centra:

Antal patienter:

Status/Planerad start (dd-mm-yy): Inklusion pågår/Uppföljning/Avslutad (dd-mm-yy)

Inkluderade patienter (dd-mm-yy) (ska uppdateras 2 ggr/år):

Kontaktperson (namn och e-postadress):

Övrig info:

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se