Ansökan om startbidrag för postgraduat utbildning eller konsensusmöten

Sföak inbjuder till ansökan om startbidrag för postgraduat utbildning eller konsensusmöten

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi har ambitionen att vara en utbildningsgenererande instans. Styrelsen har därför beslutat stimulera och stödja nationella postgraduata utbildningsaktiviteter, såsom workshops och konsensusmöten inom området övre abdominell kirurgi. Sföak välkomnar ansökningar om ekonomiskt stöd för arrangerande av sådana möten förutsatt att reglerna (se intill) för ansökan och stöd är uppfyllda.

Ansökan skickas elektroniskt till ansvarig för denna funktion i Sföaks styrelse:

Ioannis Gkekas, kassör

E-post

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se