Förteckning över register

GallRiks

Registerhållare: Lars Enochsson, Huddinge

NREV

Registerhållare: Jan Johansson, Lund

Pancreasregistret

Registerhållare: Thomas Gasslander, Linköping

SOREG

Registerhållare: Johan Ottosson, Örebro Lindesberg

Leverregistret

Registerhållare: RCC väst

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se