Förteckning över register

GALLRIKS

Registerhållare

Lars Enochsson, Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. E-post: lars.enochsson@ki.se

Nationell koordinator

Lise-Lott Prebner, administrativ samordnare, Kirurgkliniken, Höglandssjukhuset Eksjö. E-post: Gallriks@rjl.se

ESOFAGUS-VENTRIKELCANCERREGISTER

Registerhållare

Jan Johansson, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund. E-post: jan.johansson@skane.se

OBESITAS REGISTER

Registerhållare

Ingmar Näslund, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro och Johan Ottosson, Lindesberg/Örebro. E-post: ingmar.naslund@orebroll.se, johan.ottosson@orebroll.se

PANKREASREGISTRET

Registerhållare

Thomas Gasslander, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping. E-post: thomas.gasslander@liu.se

LEVERREGISTRET

Registerhållare

Magnus Rizell, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. E-post: magnus.rizell@surgery.gu.se

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

christian.sturesson@sll.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se