Kallelse till SFÖAK:s årsmöte 2019

Medlemmar i föreningen kallas härmed till SFÖAK:s årsmöte 2019. Årsmötet äger rum i Norrköping den 20 augusti i samband med Kirurgveckan. Nedan finner du information med agenda för årsmötet samt verksamhetsberättelse för 2018-2019. Dessutom återfinns den ekonomiska berättelsen för 2018. Varmt välkomna!

Medlemsbrevet: ”Våra fantastiska register…”

Jacob Freedman, Stockholm, är den ledamot i SFÖAK:s styrelse som i sitt ansvarsområde ska ha en blick på registren. I medlemsbrevet ger han en uppdatering om de olika registren. Han ger oss alla också ett lästips för lata, lediga dagar i hängmattan i sommar.

Enkät om benign matstrupskirurgi

European Society for Diseases of the Esophagus genomför en undersökning om graden av centralisering av benign matstrupskirurgi. Alla som opererar benigna tillstånd i matstrupen, exempelvis gastroesofageal refluxsjukdom, paraesofageala bråck, akalasi m.m. uppmuntras att medverka i undersökningen.

Målbeskrivning för bakjoursskolan i ÖAK

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

christian.sturesson@sll.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se