image001

Fredrik Klevebro får 2018 års forskarstipendium!

Fredrik Klevebro, Karolinska Universitetssjukhuset och KI, får SFÖAK:s forskarstipendium 2018.

Fredrik bedriver forskning om kirurgisk behandling av esofaguscancer, inklusive postoperativa komplikationer, neoadjuvant behandling, samt livskvalitet och kvarvarande symtom efter esofagektomi.

Fredrik har tilldelats stipendiet om 30 000 kronor för fullgörande av ett års fellowship på Dept. of Thoracic Surgery, Virginia Mason Medical Center, Seattle.

SFÖAK – stipendier

SFÖAK utlyste i våras ett forskarstipendium som vänder sig till dig som har en kliniskt inriktad forskning inom övre abdominell kirurgi. Dessutom utlyste föreningen ett resestipendium för internationell eller nationell auskultation om minst två veckor.
Sista ansökningsdag för båda stipendierna var den 31 maj 2018. Stipendierna är vanligtvis återkommande, så är du intresserad av att söka nästa gång de utlyses kan du läsa mer under fliken ”Stipendier och bidrag”.

Medlemsbrevet

Månadens medlemsbrev alternerar mellan styrelsemedlemmarna och är den här gången skrivet av Jenny Rystedt, Lund, kassör i SFÖAK. Jenny tar upp sjuksköterskebristen som leder till längre väntetider för operation. Hon uppmärksammar också SFÖAK-dagen, som 2019 har ”Svår akut pankreatit med fokus på interventionskrävande komplikationer” som tema. SFÖAK-dagen arrangeras den 10 maj 2019!

Verksamhetsberättelse

Målbeskrivning för bakjoursskolan i ÖAK

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi

Sponsorer

johnson takeda

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

christian.sturesson@sll.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se