SFÖAKs forskarstipendium – förlängd ansökningstid!

Du som har en kliniskt inriktad forskning inom övre abdominell kirurgi är välkommen att söka SFÖAKs forskarstipendium om 30 000 kr. Stor vikt kommer att läggas vid ditt personliga brev och din beskrivning av vad stipendiet kommer att användas till. Du måste vara medlem i SFÖAK för att kunna tilldelas stipendiet.

OBS! Ansökningstiden är förlängd och sista datum för ansökan är nu 20 augusti 2021.

Kallelse till SFÖAK:s årsmöte

SFÖAKs årsmöte äger i år rum den 23 augusti mellan kl 17.00-18.00 och sker via Zoom. Agenda och länk till mötet finner du i kallelsen nedan.

Medlemsbrevet: Medlemmar kan söka forskarstipendiet

SFÖAKs styrelse lägger nu sista handen vid ett intressant program på den digitala kirurgveckan i Göteborg. Många föreläsare kommer fysiskt att vara på plats i Göteborg vilket vi hoppas ska göra föredragen och efterföljande frågestunder levande och givande. Ett stort antal abstract har inskickats och vi ser fram emot presentationer såväl inspelade med möjlighet till frågor live och elektroniska posters.

Vi har förlängt ansökningstiden för SFÖAKs forskarstipendium och även förenklat ansökningsprocessen. Sprid gärna detta till era forskningsaktiva kollegor, 30 000 SEK finns i potten. För att erhålla stipendiet krävs att sökanden är medlem i SFÖAK.

Christian Sturesson, ordförande SFÖAK

Modern kursavslutning i den digitala världen.

Sista träffen på treåriga SÖK-kursen

Den sista träffen på den treåriga nationella SÖK-kursen för specialister inom övre abdominell kirurgi hölls även den digitalt.

SFÖAKs enkät

Målbeskrivning för bakjoursskolan i ÖAK

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi


 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se