Dags anmäla till SFÖAK-dagen 2023!

Nu går det bra att anmäla sig till SFÖAK-dagen 2023, som i år arrangeras den 28 april på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Programmet blir intressant under rubriken: ”Cutting Edge – Kirurgi i framkant, evidens och etik”.

Boka av en dag med ett spännande och utmanande program inom övre abdominell kirurgi!

Plats: Svenska Läkaresällskapet i Stockholm

Anmälan: Senast 31 mars 2023 (öppen för alla) till kassor@sfoak.se

Pris: 500 kr inkl. lunch

Medlemsbrevet

”Efter förhoppningsvis avkopplande ledigheter över jul och nyår så ser vi alla SFÖAK-medlemmar fram emot ett spännande och givande 2023.

Styrelsen är redan i full gång med planering av årets aktiviteter och kan med glädje börja med att inbjuda våra medlemmar till SFÖAK-dagen i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm den 28 april. Temat kommer att vara ”Cutting Egde – kirurgi i framkant” med flera intressanta föredrag från en stark fakultet. Anmäl er redan idag!”

Resestipendium utlyses

SFÖAK utlyser nu 2023 års resestipendium om 15 000 kr för internationell eller nationell auskultation om minst två veckor.

Stipendiet syftar till att underlätta kunskapsinhämtning och nätverksbyggande mellan svenska övre abdominella kirurger och ledande centra inom övre abdominell kirurgi, såväl internationellt som inom landet.

SFÖAK kan vid behov hjälpa till med kontakter med såväl internationella som svenska centra.

Du måste vara medlem i SFÖAK för att kunna tilldelas stipendiet.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Forskning om behandling av pankreascancer gav stipendium

Caroline Williamsson.

Caroline Williamsson, Skånes universitetssjukhus i Lund, får SFÖAKs forskarstipendium 2022.

Stipendiet är på 30 000 kronor.

Caroline bedriver klinisk forskning på perioperativa förloppet kring pankreatoduodenektomi.

Stipendiet kommer att användas till att studera behov av drän efter pankreatoduodenektomi, både genom en nationell randomiserad multicenterstudie och retrospektiva observationsstudier.

Målsättningen med studierna är att förbättra utfallet efter kirurgi, minska morbiditet och effektivisera hur vårdens resurser utnyttjas.

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi


 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se