Medlemsbrevet: Välkomna till Malmö!

Sföak hälsar alla medlemmar varmt välkomna till föreningens program vid Kirurgveckan i Malmö. Ett program som bland annat förklarar mekanismer och metabola dilemman efter gastric bypass-kirurgi. Ni är självklart även välkomna till Sföaks årsmöte (se nedan) på onsdagen i samband med Kirurgveckan. På kvällen blir det dessutom festligheter med bl.a. Boel-spex.

Kallelse till SFÖAKs årsmöte 2016

I samband med Kirurgveckan i Malmö hålls föreningens årsmöte. Alla medlemmar är välkomna till mötet i High Live 1, Malmö Live, Malmö onsdagen den 24 augusti kl 17.00-18.00.

SFÖAKs forskarstipendium och resestipendier

Sföak utlyser i år ett forskarstipendium på 30 000 kr och två resestipendier på 5 000 kr respektive 10 000 kr. Sista ansökningsdag har passerat. Här finns emellertid information om stipendierna.


Kirurgveckan-2016

SÖK tar sommarlov

I samband med träffen kring leverkirurgi har vi passerat det första läsåret i SÖK. Vi har haft glädjen att gå igenom pankreatit, primär obesitaskirurgi, behandlingsstrategier kring svåra gallor och gallgångsskador samt nu leverkirurgi. Tack Linköping för ännu en bra dag med välbalanserade föreläsningar! Tack också för en fint arrangerad social kvällsaktivitet.

 SÖK-deltagarna vid maj-träffen kring leverkirurgi i Linköpings nya aula.

SÖK-deltagarna vid maj-träffen kring leverkirurgi i Linköpings nya aula.

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi

Sponsorer

johnson takeda

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Magnus Nilsson, Gastrocentrum K53, Karolinska Universitets-sjukhuset, 141 86 Stockholm.

magnus.nilsson@ki.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 100 kr per år.

Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: eva.szabo@regionorebrolan.se