Efter Jönköping – nu planeras för Kirurgveckan 2018

I första medlemsbrevet efter sommaren reflekterar Magnus Nilsson, ordförande i SFÖAK, över Kirurgveckan i Jönköping. Han passar även på att hälsa de nya styrelsemedlemmarna Jenny Rydstedt (kassör) och Bengt Isaksson (vetenskaplig sekreterare) välkomna. Redan i september startar planeringen för programmet på Kirurgveckan 2018 och för SFÖAK-dagen, som blir den 4 maj.

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi

Sponsorer

johnson takeda

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Magnus Nilsson, Gastrocentrum K53, Karolinska Universitets-sjukhuset, 141 86 Stockholm.

magnus.nilsson@ki.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 100 kr per år.

Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se