Anmälan till SFÖAK-dagen 19 april 2024 öppen

Årets tema på SFÖAK-dagen är gallgångsskador. Programmet kan vara intressant för ÖGI-kirurger, såväl som ST-läkare, men anmälan är öppen för alla. Välkomna!

SFÖAK-dagen samplaneras med GallRiksdagarna.

Plats: Läkaresällskapet, Stockholm

Tid: 09.15-15.15

Anmälan senast:  31 mars 2024

Medlemsbrevet

”I söder kryper kvicksilvret försiktigt över 10 grader och våren knackar på dörren. Ytterligare ett säkert vårtecken är att aktiviteten i SFÖAK:s styrelse nu skruvas upp med fortsatt planering av årets aktiviteter.

I januari hölls föreningens första webinar med temat ”PEG”. Webinaret var välbesökt och uppskattat av åhörarna. Styrelsen planerar för minst ett webinar till i vår och kom gärna med förslag till oss på ämnen inom vårt organområde som ni vill ha belysta!”

Marcus Reuterwall Hansson får forskningspriset!

Marcus Reuterwall Hansson får SFÖAKs forskningspris på 30 000 kronor.

Marcus Reuterwall Hansson, Stockholm, får SFÖAKs forskningsstipendium 2023. Han får stipendiet för sin forskning inom benign övre gastrointestinal kirurgi med särskilt fokus på kirurgisk behandling av stora hiatusbråck och motilitetsstörningar i esofagus. 

Marcus Reuterwall Hansson ingår i det forskningsnätverk med fokus på benign övre gastrointestinal kirurgi som byggts upp på Ersta sjukhus.

Stipendiet, som är på 30 000 kronor, ska användas till att genomföra en nationell randomiserad multicenterstudie där värdet av gastropexi vid kirurgi för stora hiatusbråck studeras.

Forskningsstipendium

För medlemmar i SFÖAK finns årligen möjlighet att söka föreningens forskningsstipendium.

Stipendiet är öppet för dig som har en kliniskt inriktad forskning inom övre abdominell kirurgi. Stipendiet är på 30 000 kronor. Nästa stipendium kommer att utlysas tidigast 2024.

Bakjours- och KUB-kurser

Information om bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida under menyn ”Utbildning”.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi


 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se