Resestipendium utlyses!

SFÖAK utlyser nu 2023 års resestipendium om 15 000 kr för internationell eller nationell auskultation om minst två veckor.

Stipendiet syftar till att underlätta kunskapsinhämtning och nätverksbyggande mellan svenska övre abdominella kirurger och ledande centra inom övre abdominell kirurgi, såväl internationellt som inom landet.

SFÖAK kan vid behov hjälpa till med kontakter med såväl internationella som svenska centra.

Du måste vara medlem i SFÖAK för att kunna tilldelas stipendiet.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023

Medlemsbrevet

Saxat från medlemsbrevet:

”Hösten är här och tiden är omställd för vintertid. SFÖAK planerar dock redan för den varmare tiden på året, med bl a SFÖAK-dagen och Kirurgveckan.

Kommande SFÖAK-dag går av stapeln 28/4 i Stockholm och rubriken är ”Cutting edge – Kirurgi i framkant, evidens och etik”, där mer information kommer att presenteras allteftersom programmet spikas. Varmt välkomna!” (Författare: Staffan Törnudd, ledamot i SFÖAKs styrelse)

Forskning om behandling av pankreascancer gav stipendium

Caroline Williamsson.

Caroline Williamsson, Skånes universitetssjukhus i Lund, får SFÖAKs forskarstipendium 2022.

Stipendiet är på 30 000 kronor.

Caroline bedriver klinisk forskning på perioperativa förloppet kring pankreatoduodenektomi.

Stipendiet kommer att användas till att studera behov av drän efter pankreatoduodenektomi, både genom en nationell randomiserad multicenterstudie och retrospektiva observationsstudier.

Målsättningen med studierna är att förbättra utfallet efter kirurgi, minska morbiditet och effektivisera hur vårdens resurser utnyttjas.

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi


 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se