Temat SFÖAK-dagen 2018: Gallstenssjukdom

SFÖAK-dagen 2018 kommer att arrangeras den 4 maj i Stockholm. Nytt för nästa års SFÖAK-dag är att det blir ett samarrangemang tillsammans med representanter från KIRUB:s styrelse. Temat blir ”Gallstenssjukdom ur ett mästare-lärlingsperspektiv”. Boka alltså in fredag 4 maj 2018 i kalendern redan nu. Anmälan är öppen (följ länk nedan).

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi

Sponsorer

johnson takeda

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Magnus Nilsson, Gastrocentrum K53, Karolinska Universitets-sjukhuset, 141 86 Stockholm.

magnus.nilsson@ki.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 100 kr per år.

Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se