SFÖAK-dagen spikad

SAVE-THE-DATE. SFÖAK-dagen kommer att arrangeras den 1 april 2022. Temat: ”När det läcker – förebygga, upptäcka och behandla läckage vid övre abdominell kirurgi”.

SFÖAK-dagen kommer att hållas i anslutning till Gallriks-dagarna.

Detaljerat program inom kort.

Medlemsbrevet

Saxat från innehållet: ”Vi fick nyligen ta del av utvärderingen från Kirurgveckan och det var glädjande att se att mötet fick ett mycket bra betyg trots utmaningar med digitalt format. Vi fick lika höga poäng som tidigare kirurgveckor, både avseende vetenskaplig kvalitet och utbildningsvärde. Stort tack till alla er som bidrog med abstract och föredrag!”.

Månadens skribent är Oskar Hemmingsson, vetenskaplig sekreterare i SFÖAK.

SFÖAKs enkät

Målbeskrivning för bakjoursskolan i ÖAK

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi


 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se