Kallelse till årsmötet 2017

SFÖAK:s medlemmar kallas till föreningens årsmöte i samband med Kirurgveckan i Jönköping. Årsmötet äger rum tisdag 22 augusti kl 17.00 i direkt anslutning till SFÖAK:s postersession. Plats är Rydbergsalen, Elmia konferenscenter i Jönköping. Varmt välkomna!

Medlemsbrevet

I SFÖAK:s sista medlemsbrev innan sommaruppehållet skriver Magnus Sundbom, som efter tre år som vetenskaplig sekreterare i föreningen nu tackar för sig, om programmet vid Kirurgveckan i Jönköping i augusti. Han påminner dessutom om anmälan till SFÖAK-middagen på tisdagkvällen aktuell vecka.

Aktuella bakjours- och KUB-kurser

Kommande bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Anmälan via SKF:s hemsida.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi

Sponsorer

johnson takeda

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Magnus Nilsson, Gastrocentrum K53, Karolinska Universitets-sjukhuset, 141 86 Stockholm.

magnus.nilsson@ki.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 100 kr per år.

Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: eva.szabo@regionorebrolan.se