Medlemsbrevet: Späckat program på Kirurgveckan

”Vi skriver juni månad och enligt kalendern kronologisk sommar. Utomhus har dock det fina och varma vårvädret som präglade maj tagit en paus. En tillfällig sådan om man får lov att hoppas.

Värmande i stunder som dessa är då att konstatera att SFÖAKs planering inför Kirurgveckan i Karlstad i stort sett är färdig. Vi kommer i år att kunna erbjuda ett späckat program med flera fina sessioner med namnkunniga föreläsare på aktuella teman. Ett flertal icke-kirurger är dessutom inbjudna av föreningen för att föreläsa och förhoppningsvis bidra med nya infallsvinklar och berikande kunskap.

SFÖAK kommer också att erbjuda två separata sessioner (en HPB samt en EVO) med fria föredrag samt även en gemensam postersession, där det bästa av SFÖAK-medlemmarnas pågående forskning presenteras.

På torsdagskvällen träffas vi på SFÖAK-middagen på en lokal restaurang och umgås med andra SFÖAK-vänner. Anmäl dig till Kirurgveckan och SFÖAK-middagen redan idag!…”

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för föreningens period 2023-2024 är nu sammanställd. För att läsa den följer du länken.

Kursdeltagare och studierektor Magnus Sundbom vid avslutningen av den tredje SÖK-kursen.

SÖK-kurs avslutade på Uppsala slott

Den tredje SÖK-kursen (Specialister i Övre abdominell Kirurgi) har haft sin avslutning. Traditionsenligt samlades deltagarna på den sista och femtonde träffen på Uppsala slott. Nästa kurs inom SÖK startar den 11 oktober.

Forskningsstipendium och Resestipendium

För medlemmar i SFÖAK finns årligen möjlighet att söka föreningens forskningsstipendium eller resestipendium.

Forskningsstipendiet vänder sig till dig som har en kliniskt inriktad forskning inom övre abdominell kirurgi. Stipendiet är på 30 000 kronor. Resestipendiet är på 15 000 kr.

I båda fallen krävs medlemskap i SFÖAK för att du ska kunna söka stipendierna.

Sista ansökningsdag: Deadline för ansökan av årets stipendier var 15 juni

SFÖAK-dagen 2024

Årets tema på SFÖAK-dagen den 19 april var gallgångsskador. Programmet kan du läsa om nedan.

Bakjours- och KUB-kurser

Information om bakjourskurser och KUB-kurser finns på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida under menyn ”Utbildning”.

Europeisk examination i ÖAK-kirurgi


 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se