Styrelse

Ordförande: Christian Sturesson, Stockholm

Christian-Sturesson
Vetenskaplig sekreterare inkl. kirurgveckoplanering: Bengt Isaksson, Uppsala

 Bengt-Isaksson
Kassör, stipendier: Jenny Rystedt, Lund

 Jenny-Rystedt-001

Övriga ledamöter

Kvalitetsregister: Jacob Freedman, Stockholm

 
Hemsidan och stipendier: Kristina Hasselgren, Linköping

Specialistutbildning: Fredrik Lindberg, Umeå

 Fredrik Lindberg
Utbildningsfrågor ST-nivå: Anna Nordenström Dalén, Sundsvall

 anna-nordenstrom

Valberedning

Johanna Wennerblom, Göteborg

Linda Lundgren, Jönköping

 Linda-Lundgren
Anders Thorell, Stockholm

 Anders-Thorell

Revisorer

Svante Sjöstedt, Nyköping

Svante Sjöstedt
Michael Hermansson, Lund

Michael Hermansson

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

christian.sturesson@sll.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se