Styrelse

Ordförande: Martin Jeremiasen, Lund


Vetenskaplig sekreterare: Fredrik Klevebro, Stockholm


Kassör: Ioannis Gkekas, Umeå


Övriga ledamöter

Utbildning KUB: Åsa Fredriksson, Skövde


Register: Åsa Edergren, Stockholm


 

Remisser/tentamen: Ida Höglund, Värnamo


SÖK/Bakjour: Jennie Wickenberg, Gävle


Revisorer

Erik Johnsson, Göteborg

Michael Hermansson, Lund


Valberedning

David Edholm, Linköping

Hanna Sternby, Lund/Uppsala

Oskar Hemmingsson, Umeå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se