Sföaks forskarstipendium

2022 års SFÖAK-stipendiat Caroline Williamsson bedriver sin forskning om behandling av pancreascancer i Lund. Bild: Oskar Hemmingsson

Forskning om behandling av pankreascancer gav stipendium

Caroline Williamsson, Skånes universitetssjukhus i Lund, får SFÖAKs forskarstipendium 2022. Stipendiet är på 30 000 kronor.

Caroline bedriver klinisk forskning på perioperativa förloppet kring pankreatoduodenektomi.

Stipendiet kommer att användas till att studera behov av drän efter pankreatoduodenektomi, både genom en nationell randomiserad multicenterstudie och retrospektiva observationsstudier.

Målsättningen med studierna är att förbättra utfallet efter kirurgi, minska morbiditet och effektivisera hur vårdens resurser utnyttjas.

Fakta om SFÖAKs forskarstipendium

Regler för kommande utlysning:

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se