Sföaks forskarstipendium

johnson

Ingen stipendiat år 2017

SFÖAK:s forskarstipendium år 2017 delades inte ut då föreningen saknade ansökningar.


Sföaks Magnus Sundbom och Johnson&Johnsons representant delar ut 2016 års forskarstipendium till Daniel Ansari (t h), Lund.

Sföaks Magnus Sundbom och Johnson&Johnsons representant delar ut 2016 års forskarstipendium till Daniel Ansari (t h), Lund.

2016 års stipendiat: Daniel Ansari, Lund

Daniel Ansari, Skånes universitetssjukhus i Lund, bedriver klinisk och translationell forskning kring pankreascancer. En viktig målsättning med forskningen är utveckla nya biomarkörer för pankreascancer genom identifiering och kvantifiering av sjukdomsrelaterade proteiner i serum och vävnad.

Dessa biomarkörer skulle kunna användas för att tidigt diagnostisera sjukdomen, men potentiellt också för individuell prognostisering och utveckling av ny riktad behandling.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Magnus Nilsson, Gastrocentrum K53, Karolinska Universitets-sjukhuset, 141 86 Stockholm.

magnus.nilsson@ki.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 100 kr per år.

Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se