Sföaks forskarstipendium

johnson

2018 års forskarstipendiat: Fredrik Klevebro

Fredrik Klevebro, Karolinska Universitetssjukhuset och KI, får SFÖAK:s forskarstipendium 2018.

Fredrik bedriver forskning om kirurgisk behandling av esofaguscancer, inklusive postoperativa komplikationer, neoadjuvant behandling, samt livskvalitet och kvarvarande symtom efter esofagektomi.

Fredrik har tilldelats stipendiet om 30 000 kronor för fullgörande av ett års fellowship på Dept. of Thoracic Surgery, Virginia Mason Medical Center, Seattle.


Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

christian.sturesson@sll.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se