Sföaks forskarstipendium

Gustav Linder får 2019 års forskarstipendium

Gustav Linder, Uppsala, tilldelas SFÖAK:s forskarstipendium 2019. Han får det för sitt arbete inom esofaguskirurgi.

Gustav kommer att använda stipendiet till ett 1-årigt fellowship vid Royal Infirmary i Edinburgh, Skottland. Stipendiet delades ut i samband med Kirurgveckan i Norrköping.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se