SFÖAK-dagen, Stockholm, 28 april, 2023

SFÖAK-dagen 28 april 2023 blir intressant under rubriken: ”Cutting edge – Kirurgi i framkant, evidens och etik”.

Programmet är inte fastställt än, men när det är klart finner du mer information här. Här kommer också att finnas information om hur du anmäler dig. Notera redan nu i din almanacka.

SFÖAK-dagen kommer att hållas på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se