SFÖAK-dagen, Stockholm, 28 april, 2023

SFÖAK-dagen den 28 april blir intressant under rubriken: ”Cutting Edge – Kirurgi i framkant, evidens och etik”.

Boka av en dag med ett spännande och utmanande program inom övre abdominell kirurgi!

Plats: Svenska Läkaresällskapet i Stockholm

Anmälan: Senast 31 mars 2023 (öppen för alla) till kassor@sfoak.se

Pris: 500 kr inkl. lunch

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se