SFÖAK-dagen, Stockholm, 19 april 2024

Årets tema på SFÖAK-dagen är gallgångsskador. Programmet kan vara intressant för ÖGI-kirurger, såväl som ST-läkare, men anmälan är öppen för alla. Välkomna!

SFÖAK-dagen samplaneras med GallRiksdagarna.

Plats: Läkaresällskapet, Stockholm

Tid: 09.15-15.15

Anmälan senast:  31 mars 2024

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se