Webinar: Levnadsvanor inför operation – prehabilitering av sköra, sårbara och äldre, 8 dec., 2022

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december kl 15.30-17.15.

Information och anmälan:

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se