Svenska Leverveckan, Göteborg, 3-5 februari, 2020

Svenska Leverveckans program 2020 omfattar bl.a.:

  • Portal hypertension – nya aspekter
  • Läkemedelsorsakad leverskada (DILI)
  • Klinisk workshop: Vanliga hepatologiska konsultationer på kliniken
  • Ovanliga leversjukdomar hos barn och vuxna
  • Nya nationella riktlinjer för levertransplantation
  • Minimalinvasiv leverkirurgi
  • Hepatit E
  • Pediatrisk workshop
  • Basic Science (Liver Academy)
  • Omvårdnadsprogram

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Christian Sturesson, Patientområde Övre buk K42, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 86 Stockholm.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se