KURS: Laparoskopiskt ultraljud, Göteborg, 24 april, 2023

Kursen syftar till att ST-läkare och specialister i kirurgi skall ges en introduktion i abdominellt och laparoskopiskt ultraljud av gallblåsa och gallvägar med god teoretisk och praktisk handledning.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Linda Hauge, Centralsjukhuset, Kirurgklinikens administration, 651 85 Karlstad.

ordforande@sfoak.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: kassor@sfoak.se och info@sfoak.se