GallRiksdagarna, Stockholm, 18-19 april 2024

GallRiksdagarnas teman är: Den säkra gallan – Den säkra ERCPn och Den säkra registreringen.

GallRiksdagarna i Stockholm samplaneras med  SFÖAK-dagen den 19 april.

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Martin Jeremiasen, Kirurgiska kliniken, SUS, Entrégatan 7, 222 42 Lund.

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 200 kr per år. Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Glöm inte som medlem att anmäla ny e-postadress till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: info@sfoak.se