Multicenterstudier

Multicenterstudier med svensk anknytning inom verksamhetsområdet

Avslutade studier

OBS! Om ni önskar lägga upp multicentra forskningsstudier, kopiera mallen i vänsterspalten, lägg i ett worddokument och fyll i parametrar. E-posta till: info@sfoak.se

 

Kontakt

Postadress: SFÖAK, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, c/o Magnus Nilsson, Gastrocentrum K53, Karolinska Universitets-sjukhuset, 141 86 Stockholm.

magnus.nilsson@ki.se

Webbredaktör: info@sfoak.se

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt under första året. Därefter kostar det 100 kr per år.

Ansök om medlemskap i SFÖAK

Ny epost-adress?

Har du ny epost-adress? Glöm då inte att anmäla det till Sföak.

Sänd din nya epost-adress till: jenny.l.rystedt@skane.se